Liste Line Bobo

På specialen i Paris 2011 fick han Tres Prometteur och blev bästa hanhundsvalp. På World Dog Show fick han Tres Prommetteur och blev bästa hanhundsvalp.

Därför kan han nu titulera sig World Winner Puppy. Det är ingen officiell titel. Men vad gör det, är man bästa hanhundsvalp så är man. 

Och vi tycker självklart att han förtjänade titlen för han är ju vår lilla Bobo ♥

Han har växt till sig och tog 2 cert i tyskland i augusti månad i Bremen, 1 cert i Kassel och sitt fjärde cert i Rostock 2013. Fattas ett cert för att bli champion.

vilket han tog 2014 och är nu champion 

Liste Line Bobo (Bobo)  born  9/10 2010 and is registered tricolor. From PRA-freelines through blood tests at an ISO 17025 accredited laboratory.

Eyes U.A

Bobo soft started his career by winning BOB-puppy several times. It was a perfect warming before he came with us to Paris.

On the specialty in Paris in 2011, he received Tres prometteur and was best male puppy. At the World Dog Show he got Tres Prommetteur and was best male puppy.

There fore, he can now call him self World Winner Puppy. There is no official title.

But who cares, and we think obviously he deserved the title for he is our little Bobo♥

He has grown up and took 2 CC in Germany in the month of August in Bremen, 1 CC in Kassel and his fourth CC in Rostock in 2013.

Missing one CC to become champion, and he took it in 2014 and are now Champion

Titel: World Winner Puppy 2011, Rostock Sieger 2013

           Tysk utställnings champion VDHCH