Arkiv2013

Den 23 dec, 2013

Den 10 nov, 2013

Malmö Valp är Sveriges största valputställning med nästan 1000 valpar.

Domare Patric Ragnarsson. En mycket trevlig och glad domare. 

Med oss hade vi Ozzy, Örni och Essi. Det var 8 cardiganvalpar anmälda

och 6 var på plats. Stämningen var på topp och avslappnad precis som den

ska vara på en valputställning. Våra var så duktiga, klarade av att slappna av

och bara vara fast det var så mycket hundar och liv. Många som kom fram och

förundrades över att de var så totalt avslappnade och nyfikna.

Först ut var Örni och Ossy och idag vann Örni. Sen var det Essis tur

hon slog den andra tiken och vann som klass. Våra småttingar gick sen och

vann över mycket äldre valpar och blev BIR och BIM. Essi uppförde sig

som ett proffs på bordet medan Ozzy var som en ål av glädje. Domaren fick

många pussar och vad han än gjorde så var Ozzy lika glad för det. 

Sen gick Fia in med alla 3 själv i syskonklassen och det gick bra.

Malmöis Sweden's largestPuppypuppy showwithnearly 1,000puppies.

JudgePatricRagnarsson.A very pleasant andhappyjudge.

Withus we hadOzzy,ÖrniandEssi.It was8cardiganpuppies entered

and 6were there.Everyone was excitedandrelaxedjust likethe

should be on onepuppy show.Ours wasso talented, managedto relax

and just becoolalthough there were somany dogsand noise.

Many whocame up tousandwas amazed thatthey were sototallyrelaxed andjustcurious.

First wasÖrniandOssyandtodaywonÖrni.Then it wasEssiturn

she beatthe otherbitchand wontheclass.

Ourlittle oneswonlateovermucholderpuppiesand became BOBand BOS.

Essibehaved asa pro atthe table whileOzzywas like aneelof joy.The judgegot

many kisseswhatever he did so wasOzzyjust as happy

ThenwentFiain withallthreesiblingsherselfinclass andit went well.

Resultat

Liste Line Esmeralda BIR

Liste Line Epic BIM

Liste Line Eyecatcher 2 bästa hane

Bästa Cardigan syskongrupp med Hp

Result

Liste Line Esmeralda BOB

Liste Line Epic BOS

Liste Line Eyecatcher 2 best dog

Best Cardigan sibbling group

Esmeralda and Epic BOB and BOS

Esmeralda

Epic

Eyecatcher

Fotograf: Michelle Olsson

Den 20 okt, 2013

Idag var det utställning i Anderslöv, Svenska Newfoundlandshundklubben

var ansvariga för dagens utställning. Skönt med utställning som ligger endast

15 min från hemmet. Samma hundar som dagen innan med ett litet undantag

Devil var utbytt mot Andy. Ordningen i hanhundsklassen blev: Ozzy, Örni, Andy

domaren hade extremt svårt att skilja valparna åt. Sen var det Essi tur som

blev bästa tikvalp. Men idag slog brodern henne och tog Bir.

Pytt tog även idag Bir.

Det roligaste av allt var att syskongruppen även idag blev BIS, idag slog dom

en grupp med Rhodesian Ridgeback 12 mån och en grupp med dvärgpinscher 7 mån.

Today was theshow inAnderslöv,SwedishNewfoundlandClub

were responsible fortoday's show.Nice withexhibit whichis only

15 min fromhome.The samedogs thatday before withone small exception

Devilwas replaced byAndy.Order in themale classwas:Ozzy,Örni,Andy

judge hadextremelydifficult to separatethe puppies.Then it wasEssiturn

she became the bestbitch.But todayher brotherbeat herand tookBOB.

Pyttalso tookBOBtoday.

The funniest thingof all was thatsiblingsalsotoday becomeBIS-siblinggroup,todaythey beat

a group ofRhodesian Ridgeback12 months oldanda group ofminiaturepinscher7month old.

Resultat

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) Hp, BIR-valp/ Hp BOB-puppy

Liste Line Epic (Örni) Hp, 2 bästa hanvalp/ Hp, 2 best dogpuppy

Liste Line Eragon (Andy) Hp, 3 bästa hanvalp/ 3 best dogpuppy

Liste Line Carisma (Pytt) Hp, BIR/ Hp BOB,

Liste Line Esmeralda (Essi) Hp, BIM-valp/ Hp. BOS-puppy

Den 19 okt, 2013

Så deras första utställning blev när de var 4 mån och 1 dag gamla.

Det var Svenska Pudelklubben Södra avdelningen som hade sin årliga

valp och junior utställning. Med oss hade vi Essi, Örni, Ozzy, Devil och Pytt.

Lite trångt bak i bilen men det gick :)

Vi hade sådan tur i år att valparna precis hade fyllt 4 mån innan utställningen.

Örni och Ozzy och där drog Ozzy det längsta strået och blev bästa hanvalp

Nästa var Esmeralda och hon vann först sin klass och sen slog hon en 7 mån tik

och blev bästa tikvalp. Biret stod mellan syskonen och Essi vann.

Småttingarna var så duktiga och uppförde sig underbart. Först ut var

småttingarna så hon slog till med att bli BIR.

Efter det var det in med Devil och hon ville absolut inte vara sämre än

kunglig? Inte jag och så tog även hon Biret.

Jaha tycktes Pytt tycka och tänka, vem vill vara sämre än en cardigan när man är

in och blev BIS syskongrupp, inte illa. 

På inofficiella utställning finns det något som heter syskonklass. Småttingarna gick

We were so lucky this year that the puppies had just turned 4 months before the show.

So their first show was when they were 4 months and 1 day old .

It was the Swedish Poodle Club South department that had its annual

puppy and junior exhibition. With us we had Essi , Örni , Ozzy, Devil and Pytt .

A little crowded back of the car.

Little ones were so talented and behaved wonderfully . First was

Örni and Ozzy , where Ozzy drew the longest straw and was best male puppy

Next was Esmeralda and she won here class and then she beat a 7 mount old bitch

and was best bitch . Bob  stood between the siblings and Essi won .

After that it was up to Devil and she did not want to be worse than

little ones so she ended up as Bob.

Pytt thinking, who wants to be worse than a cardigan when you're

Royal ? Not me , and so she also become Bob.

In this kind of shows, there is something called sibling class. little ones went

in and become BIS sibling group , not bad

Resultat 

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) Hp, BIM-valp/ Hp BOS-puppy

Liste Line Epic (Örni) Hp, 2 bästa hanvalp/ Hp, 2 best dogpuppy

Liste Line Devil's Daughter (Devil) Hp, BIR / Hp BOB, BIG-2

Liste Line Carisma (Pytt) Hp, BIR/ Hp BOB, BIG-3

Liste Line Esmeralda (Essi) Hp, BIR-valp/ Hp. BOB-puppy

Devil, Pytt, Örni, Ozzy, Essi                                                                                             

Pytt, Devil                                                                                                          Essi

Ozzy                                                                                                            Örni

The gang                                                                                                                                                All theprices wewon

Den 14 sep, 2013

Med oss hade vi Bamse och Devil som är i höglöp. Men det gick bra,

Bamse vet att uppföra sig på utställning och utan problem gick det att gå med båda

sida vid sida. Fick bara se upp när man stannade. Sen låg de avslappnat och sov i sina

burar sida vid sida. Det kallar jag bra hanhundsmentalitet. Våra hanar vet att uppföra sig

när de är borta. 

Internationell utställning Sofiero. Domare Anna Törnlöv.

Resultat

Liste Line Devil's Daughter exc och 2 bästa juniortik

Liste Line Aragon exc, ck, Cacib och BIM

International showSofiero.JudgeAnnaTörnlöv.

Withus we hadBamseand Devil and she isinhigh season.But it went well,

Bamseknowto behaveat a showandno problemswentto go with theboth

side by side.Only gotto watch outwhenstopped.Then, they wererelaxedandsleptin their cagesside by side.

I call thatgooddogmentality.Ourboysknowto behave whentheyare away from home

Resultat

Liste Line Aragon exc, ck, Cacib and BOS

Liste Line Devil's Daughter exc and 2 best juniorbitch

Bamse                                                                              Devil

Bamse och Powel i championklassen                                                                                               Tynglyftning på bord eller koncentrerad handler. 

Bir och Bim

Den 8 sep, 2013

En av de närmaste tyska utställningar ligger endast 6 timmar bort och då

är båtresan inräknad. Med oss hade vi Bobo och Devil. Dagen gick fantastiskt

bra. Devil blev både junior BIR och BIR. Och Bobo blev Bim med Cacib. Hans

första. Nu fattas han bara 1 cert till bli tysk champion Jippi ♥♥♥

Internationell utställning Rostock, Tyskland, Domare Birte Scheel, Danmark

Resultat

Liste Line Devil's Daughter exc, cert, junior BIR och BIR, Rostock Jugendsieger

Liste Line Bobo exc, Cert, Cacib och BIM, Rostock Sieger

Båda fick tjusiga titlar med sig hem.

One of the closestGermanshows,only 6hours away andthen

isthe boat tripincluded.Withus we hadBobo andDevil.The day wentfantastically

good.Devilwas bothJuniorBOB, BOB.AndBobowas BOSwithCACIB.his

first.Now,heonly haveonecerttobecomeGermanchampionHip Hip♥ ♥ ♥

International showRostock, Germany, JudgeBirteScheel, Denmark

Results

ListeLineDevil's Daughterexc,CAC, JuniorBOB, BOB, RostockJugendsieger

ListeLineBoboexc,CAC, CACIB, BOS, RostockSieger

Bothgotfancytitleshome with them.

Bobo                                                                                                                         Devil

Den 17 aug, 2013

En mysig utställning på en mysig liten dansk ö. Med oss hade vi Bamse och Devil.

Internationell utställning Rönne, Bornholm, domare Jörgen Hindse, Danmark

Resultat

Liste Line Devil's Daughter Exc, ck, 2 bästa juniortik

Liste Line Aragon Exc, ck, 3 bästa hane

International showRonne, Bornholm, judgesJörgenHindse, Denmark

A cozyshow aton a cozy littleDanishislandWithus we hadBamseand Devil

Result

Liste Line Aragon Exc, ck and 3 best dog

Liste Line Devil's Daughter exc, ck and 2 best juniorbitch

Bamse winning championclass                                                                                   Bamse on the table

Devil in front of judge                                                                                                Devil 2 best juniorbitch

Den 10 aug, 2013

Det gjorde att vi slapp slå upp tältet utan kunde sitta i skuggan och njuta i det varma vädret. 

Internationell utställning i Ronneby, utställningen ligger i vackra Ronneby Brunnspark. I år hade vi tur som fick ringen vid alla träden.

Först ut var Bamse som blev bästa hane och BIR. Sen var det Devil tur, hon blev andra bästa junior tik med CK och slutade som 3 bästa tik.

Domare för dagen var Lena Danker, Finland

International showin Ronneby, the exhibitionis set in beautifulRonneby Brunnspark.This yearwe were luckywho gotthe ringbyallthe trees.

This meant thatwe did not have toput up the tent,butcould sit in theshade and enjoythe warmweather.

Judgefor the day wasLenaDanker, Finland

First up wasBamsewhowas best maleand BOB.Then there wasDevil turn,shewas second bestjuniorbitch withCKand ended up as3rd best bitch.

Resultat

Liste Line Devil's Daughter CK, 3 bästa tik

Liste Line Aragon BIR, CACIB

Bamse  

Deviland Fiashows offsynchronizedwalking, noticethatboth extendthe leftlegat the same time

Devil och Fia visar upp synkad gång, lägg märke till att båda sträcker på vänster ben samtidigt

Den 12-13 juli, 2013

Tvådagars utställning i Tvååker. Första dagen hade vi domare Hans-Åke Sperne Sverige

Först ut var Pytt som inte ville visa sig ordentligt så hon slutade med ett VG. Nästa hund ut var Bamse och han precis som vanligt visade han från sin bästa sida.

Den här gången gick det så bra så han blev bästa hane och slutade sen som Bäst i rasen. Devil var även hon sugen på att visa sig och

slutade som vinnare i juniorklassen och sen 4 bästa tik. Inte illa för en som endast är 10 mån gammal.

Efter lite pause från utställningar pga valpar  var det dags igen. (vill inte riskera att ta med någon smitta hem)

Endast Bamse och Devil var de som blev bedömda idag. Han hade ett lite annorlunda sätt att bedöma hund.

Först som vanligt och sen upp på bordet igen. Både Bamse och Devil visade sig lika bra som dagen innan

men den här gången räckte det bara till 2 bästa hane och excellent utan ck för Devil.

Dagen efter var det domare Graham Hill, England

Resultat

Liste Line Aragon BIR, CACIB

Liste Line Devil's Daughter Exc, ck 4 bästa tik

Liste Line Carisma VG

12 juli

Liste Line Aragon Exc, ck, 2 bästa hane

Liste Line Devil's Daughter Exc

13 juli

After a littlepausefrom showsdue topuppieswas it time again.(do not wantto risktaking someinfectionhome)

The two-dayshow in Tvååker.The first daywe hadJudgeHans-ÅkeSperneSweden

First wasPyttwho would notshow here best side so sheended up with aVG.

Nextout was Bamseandheas usual, showedhis best side.This time, it wasso good thathewas best maleandended up asBOB.

Devilwaskeen onshow here best sideand ended upas the winnerinthe junior classand 4th best bitch.Not bad for onewhois only10 monthsold.

The day afterthejudgeGrahamHill, England

OnlyBamseand Devilwere the ones whowerejudgedtoday.He hada different wayto judgedogs.

First,as usual, andthen upon the tableagain.BothBamseandDevilshow there selfas goodas the did the day before

but this timeit was not enough to win onlyto be 2best maleandexcellentwithoutckfor Devil.

Result

12 july

Liste Line Aragon BOB, CACIB

Liste Line Devil's Daughter Exc, ck 4 best bitch

Liste Line Carisma VG

13 july

Liste Line Aragon Exc, ck 2 best dog

Liste Line Devil's Daughter Exc

Bästa hanhundsklass fredag/ Best dog  friday                                                              Bästa tik klass fredag/ Best bitch friday

BIR och BIM fredag/ BOB and BOS friday

Liste Line Aragon on the move saturday                                                                      Best male on the move saturday (intermediate, open, champion)

Final result intermediate, champion, open.

Best male standing saturday (intermediate, open, champion)                                         Devil on the move saturday

Den 18 juni, 2013

Precis tvärt om jämfört med förra kullen. Mer går att läsa under valpar.

Pricken fick idag sina valpar det blev 9 st och det står 8-1 till hanarna

Prickengother puppiestodayit got9 puppiesand it becomes8-1 tomales

Justthe oppositefrom lastlitter.Morecan be readunder puppies.

Den 9 juni, 2013

Dagen började med strålade solsken och slutade i ösregn. Domaren gillade inte

vår typ av hund och vi fick inte mer än excellent på våra som bäst.

Specialutställning i Vårgårda. Domare för dagen var Anneli Sutela, Finland.

vissa saker som stod i kritiken. Visste ni att det är muskeltoningen som förändrar

sig över natten därför ser hundarna olika ut dag för dag. Det var en nyhet för mig, 

har alltid trott att det var för att det var olika domare.  

Men jag lärde mig en ny sak när jag frågade domaren om vad hon menade med

Jennifer ställde upp i barn med hund och blev 3:a med Bobo.

Resultat

Liste Line Bobo Exc

Liste Line Devil's Daughter Exc

Liste Line Carisma VG

Liste Line Aragon Exc

Club showinVårgårda.Judgefor the day wasAnneliSutela, Finland.

The day began withbeamingsunshineand endedin pouring rain.The judgedid not like

our type ofdog and wedid not getmorethanexcellent atmost.

But I learneda new thingwhen I askedthe judgewhatshe meant by

some thingsthat were inthe criticism.Did you know thatitismuscle tonethat alters

overnight,thereforethe dogslookdifferentevery day.

I did not know that,always thoughtit was becauseitwasdifferent judges.

Jennifercompeted inchildrenwith dogs andwas 3rdwithBobo

Result

Liste Line Aragon Exc

Liste Line Bobo Exc

Liste Line Devil's Daughter Exc

Liste Line Carisma VG

Jennifer och Bobo visar upp sig. /Jennifer and Bobo walk the line

Jennifer och Bobo 3 bästa barn med hund / Jennifer and Bobo 3rd in childrenwith dogs

Linn och Bobo / Linn and Bobo

Linn och Bobo / Linn and Bobo

Bamse

Fia och Devil i ösregn/ Fia and Devil in pouring rain

Umbrella GirlSofiaprotectsLinnfrom the rain,ListeLineBranwen(Saga)wasnot particularlyamusedeither.

Paraplyflickan Sofia skyddar Linn från regnet, Liste Line Branwen (Saga) var inte heller speciellt road.

Den 8 juni, 2013

Fredagen tillbringade vi med goda vänner och hade det helt underbart. På lördagen var det dags för

Vänersborg och domare var Benny Blid Von Schedvin, Sverige

Den här trippen blev en riktig minisemester, bodde två nätter på Madam Blå i Nossebro och vilket underbart hotell.

mycket bra. Fick excellent och CK och vinnare av öppen klass med Bobo. Bamse vann championklassen

Devil vann juniorklassen och Pytt fick excellent utan ck.

Anmäla var Bamse, Bobo, Devil och Pytt. Linn var snäll nog att hjälpa till att visa Bobo och det gjorde hon

Resultat för Liste Line hundar

Liste Line Bobo  excellent, ck och vinnare av öppenklass

Liste Line Devil's Daughter 3 bästa tik med R-Cert

Liste Line Carisma excellent

Liste Line Aragon 2 bästa hane med CACIB

This tripwas a realmini-vacation,stayed two nights atMadameBlåNossebroandwhat a wonderfulhotel.

Fridaywe spentwith good friends andhadtheabsolutely wonderful timeOn Saturdayit was time for

Vänersborgand judgeswereBennyBlidVonSchedvin,Sweden

EnterdwasBamse,Bobo,DevilandPytt.Linnwas nice enough tohelp showBobo andshe did it

very good.Got excellent andCKand winner of theopen classwithBobo.Bamsewon the champion class

Devilwon the junior classandgot excellentPyttwithoutck.

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Aragon 2 best male and CACIB

Liste Line Bobo exc and ck, winner of open class

Liste Line Devil's Daughter 3 best bitch and R-CC

Liste Line Carisma exc

Devil i bästa tik klassen/ Devil in best bitch class

Den 6 juni, 2013

Superbra träning för unga hundar att gå på små utställningar. Domare: Bengt-Åke Bogren

Devil var först ut och lyckades så bra att hon blev BIR, Pytt ville inte vara sämre så hon blev också BIR

I gruppen slog Pytt till och vann, Devil blev BIG 4. Wow vilken dag

Trelleborgs brukshundsklubb har sin årliga utställning den här dagen och i år hade vi anmält Pytt och Devil

Liste Line Devil's Daughter BIR BIG 4

Liste Line Carisma BIR BIG 1

Trelleborgbrukshundsklubbhasits annualshowon this dayandthis year we hadenterdPyttand Devil

Supertrainingfor youngdogsto walk onsmallshowsJudge:Bengt-ÅkeBogren

Devilwas the first, and succeededso well thatshebecameBOB,Pyttdid not want toto be worsesoshewas also BOB

Pyttwon the groupandwas Group1,Devilwas Group4.Wow what aday

Devil på bordet / Devil on the table

Pytt

Stolt uppfödare går för att gratulera vinnaren / Proudbreedersabout tocongratulatethe Winner

Pytt som också är hennes uppfödning/ Pyttwho is also herbreeding

Dagens rosettskörd / Todayribbons

Den 1 juni, 2013

Jag har ju helt glömt att berätta att jag har ögonlyst tre hundar. Pricken, Bamse och Snutt, alla u.a på ögonen.

I have totally forgot to tell you that I have eyescan Pricken, Bamse and Snutt all OK.

Den 23 maj, 2013

Så nu vet jag vad jag ska göra midsommarhelgen.

Var iväg och ultraljudade Pricken. Där fanns minst 8 valpar ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sonow I knowwhat to do the midsummer weekend.

Wasaway andultrasoundedPricken.There wereat least 8puppies♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Den 5 maj, 2013

Hon var nästan tillbaka till sitt gamla jag igen. Domare för dagen var Nebojsa Saicic, Serbien. Han var inte direkt överförtjust i

någon Pembroke hanar. Endast en hane fick CK och det var inte någon av championhanarna. Så vi var nöjda med Pytts VG.

Devil blev 2:a bästa valp och Bamse blev 2:a bästa championhane. Endast 6 hanar totalt fick CK och Bamse var en av dom. 

Roskilde, Danmark bjöd på fint väder och först ut i ringen var corgisarna. Pytt startade och hade bättrat sig enormt sedan Malmö.

Resultat för Liste Line hundarna blev:

Liste Line Devil's Daughter SL 2:a bästa valp

Liste Line Aragon Excellent och CK 2:bästa championhane

Liste Line Carisma VG

Roskilde, Denmarkofferedgood weatherandthe first inthe ringwascorgis.PyttstartedandhadimprovedenormouslysinceMalmö.

She was almostbackto here old selfagain.Judgefor the day wasNebojsaSaicic, Serbia.Hewas not fond of

anyPembroke male.Only onemalegot CKand it was notany ofchampionmales.So wewere happy withPyttsVG.

Devilwas 2ndbest puppyand Bamsebecame2nd bestchampionmale.Only6 malesoverallgot CKand Bamsewas one of them.

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Carisma VG

Liste Line Devil's Daughter SL 2 best puppy (SL= very promising)

Liste Line Aragon Excellent, CK and 2 best championmale

Devil 8 månader gammal. 8 month old

Bamse

Photo of  Deviltaken withcellphone camerahere at homedirectlyafter the show

Bild av Devil tagen med mobilkamera här hemma direkt efter utställningen.

Den 30 mars, 2013

och blev 2 bästa tik. Fick reserv Green Star vilket är deras namn på cert. Domare Mrs Hoier, Danmark.

Bra gjort Oliver och Harper

Goda nyheter från Irland, Liste Line Diamant (Harper) har varit på sin första utställning och vilken start. Hon blev bästa valp

Good news from Ireland, Liste Line Diamant (Harper)Best Puppy in breed, and Reserve Green Star at her first show in Ireland.

Combined Canine Club, International Show. Judge Mrs Hoier. Denmark.

Well done Oliver and Harper

Den 24 mars, 2013

Domare för dagen var Leif Herman Wilberg, Norge

Pytt hade det brunnit mellan öronen på, hon reagerade på precis allt, och fick Good pga att hon reagerade inte för hur hon såg ut. Och jag håller med

domaren, just den dagen och så som hon bar sig åt skulle hon inte ha mer.

Resultat för Liste Line hundarna blev:

Utställning i Malmö och Bamse och Pytt var anmälda. Plus att en av våra valpar var anmälda det var Dimitra även kallad Lexi.

Liste Line Dimitra (Lexi) 2 bästa valp

Liste Line Carisma (Pytt) Good

Liste Line Aragon (Bamse) 3 bästa hane

Exhibition inMalmö andBamse andPyttwasenterd.One of ourpuppieswereenterdit wasDimitraakaLexi.

Judgefor the day wasLeifHermanWilberg, Norway

Pytthad brainmelt,she reacted toeverything, and gotGoodbecause the way shereact, notthehow shelooked.And I agree with

the judgethat dayshe shouldnot have more

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Aragon (Bamse) 3 best dog

Liste Line Dimitra (Lexi) 2 best puppy

Liste Line Carisma (Pytt) Good

Den 23 mars, 2013

Vi hade anmält Pytt, Devil och Kim. Största bedriften för dagen stod Devil för som blev bästa valp och BIS valp. Men vi hade tur alla våra

hundar fick excellent. Domaren var mycket förtjust i blått och många VG delades ut. Som vanligt när man är i danmark är det mycket trevligt att

bara umgås och träffa alla som är där. I pausen mellan Cardigan och Pembroke bjöds det på Champagne och kakor för att fira att det var första

utställningen på Själland på många år. Tummen upp till de som hade fixat detta.

Underbart att ha utställningen nära fast den är i Danmark. Det var danska specialen i Haslev endast 1 timme och 40 min bort. Domare M.E. Riley. GB

Resultat för Liste Line hundarna blev:

Blondie's American Express (Kim) 3 bästa hane

Liste Line Carisma (Pytt) excellent

Liste Line Devil's Daughter (Devil) BIR valp och BIS valp

Wonderful tohave theshowcloseeven though it isin Denmark.It was theDanishspecialty inHaslevonly 1hour and40 minutesaway.

JudgeM. E.Riley.GB Wehad enterdPytt,Devil and Kim.Greatest achievementof the daystoodDevil forwho becamebestpuppy and BISpuppy.

Butwe were luckyall our dogswere awarded excellent.The judgewas veryfond ofblue andmanyVG.

As usual,when you arein denmark, it is verynice to just hang outand meeteveryonethere.

Inthe break betweenCardiganand Pembrokewere invited to enjoyChampagneand caketocelebrate thefirst showon Själlandfor many years.

Thumbs up tothose whohad fixedthis.

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Devil's Daughter (Devil) BOB- puppy and BIS puppy

Blondie's American Express (Kim) 3 best dog

Liste Line Carisma (Pytt) excellent

Devil alla rosetter

 

Kim när han blir bästa championhane                          Devil på bordet

Den 10 mars, 2013

att ta båten över till Dover. Hade sett fram emot att se klipporna men vädergudarna ville annorlunda. Det var tjock dimma från det vi lämnade kajen

tills vi kom till Dover. Har alltid hört att England låg ca 1 månad före oss i vädret och att det alltid är vår och varmt i mars. Vilket det var förra året

så vinterjackorna fick stanna hemma. Inte ett smart drag så här i efterhand. Kallt som tusan och grått och mulet väder. Men lugn det skulle bli värre...

På själva utställningsdagen var det kallt snöflingor i luften och rätt trist väder. Vi hade tidigt start redan 08,30 så det var till att gå upp tidigt och

köra till The NEC som stället kallas. Väl där fick vi en parkeringsplats nära. Bamse såg strålade ut i ringen men det räckte inte hela vägen utan precis

som förra året blev han utan placering. Passade på att shoppa en massa. Innan vi åkte hem lämnade vi Harper till sin nya ägare. Kändes underligt att

bli av med henne. Hon är en helt fantastiskt liten dam som tog hela resan mycket bra.

Årets längsta resa kan jag lungt säga att resan till Crufts i England var. Först köra ner till Dunkirk och sova på hotell innan det var dags

Longesttrip this yearwasto Cruftsin England.Firstdrive downto Dunkirkand sleepat a hotel beforeit was time totake the ferry toDover.

Had been lookingforward to seeingthe cliffs, butthe weather godshad other plans.Therewas thickfogfrom thewe leftthe dockuntil we

cameto Dover.Havealways heardthat Englandwasabout 1month beforeusin the weather andthat it was alwaysspring andwarm inMarch.

Whichit was last year, winterjacketshad to stay home.Nota smart move.Coldas helland gray andcloudy weather.But itwouldbe worse...

Atthe exhibitionthe day it wascold, snowflakesin the air andquite boringweather.We had earlystartalready08.30it wastoget up early and

drive to theNEC.Once therewe got aparking spacenear.Bamselooked fantasticin the ring, butjust like last year, he waswithout aplacement.

Took the opportunityto shopa lot.Before wewent homewe leftHarperto her new owner.

She is anabsolutely amazinglittle ladywho tookthe whole tripvery well.

Liste Line Aragon

Bamse och Harper tittar hur långt det är ner till vattnet.         Harper på rastplatsen på väg till Dunkirk

Den 2 mars, 2013

Vi hade anmält 3 hundar och det fanns totalt 4 hundar från kennel Liste Line på plats. Det var Dimitra, Diamant, Devil's Daughter och Carisma.

Alla uppförde sig strålade och var så duktiga så. Det viktigaste var att alla skulle få en bra och positiv start på sin utställningskarriär.

Bäst gick det för Carisma som blev BIR och BIG-2.

Den årliga valputställningen i Hässleholm var äntligen här. Domare för dagen var John-John Johnsson.

Liste Line Dimitra 1:a Hp klass 6-9 mån (Lexi)

Liste Line Diamant 2:a Hp klass 6-9 mån (Harper)

Liste Line Devil's Daughter 3:a Hp klass 6-9 mån (Devil)

Liste Line Carisma BIR och BIG-2 (Pytt)

Bästa syskongrupp cardigan Liste Line.

Resultatet för Liste Line hundarna blev:

The annualpuppyshow in Hässleholmwasfinally here.Judgefor the daywas John-John Johnson.

Wehad enterdthreedogsand there werea total offourdogs from thekennelListeLinein site.

It wasDimitra,Diamant,Devil's DaughterandCarisma.

Allperformed very welland was sogood.The most important thingwas thateveryone would geta good,positive start tohis show career.

Most successful wasCarismabecameBOB and BIG-2.

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Dimitra 1:a Hp class 6-9 months (Lexi)

Liste Line Diamant 2:a Hp class 6-9 months (Harper)

Liste Line Devil's Daughter 3:a Hp class 6-9 months (Devil)

Liste Line Carisma BOB and BIG-2 (Pytt)

Best sibling group Cardigan Liste Line

 

Devil vilar i form                                        Inte lätt att få en valp att göra som den ska, men sen funkade det perfekt

 

 

Devil på bordet                                                                                        Undertiden väntar Harper och Lexi på sin tur

 

 

Harper från sin bästa sida                           Lexi, Harper och Devil visar upp att de är bäst när det gäller

 

Pytt visar hur det ska gå till och varför man bara är bäst.

 

Den 4 januari, 2013

 

så Fia tog med sig två valpar, perfekt träning för de små liven att vistas i en sådan bullrig miljö utan att behöva göra något

annat än att se söta ut. Och det klarade dom av utmärkt.

MyDog i Göteborg var årets första utställning. Anmälda var Bamse och Pytt. Linn var ansvarig för SWCK montern

Anmälda cardigan 15 st, 7+6 var på plats.

Anmälda pembroke 10 st 

Domare för dagen var: Ole Staunskjaer, Danmark

passerade nålsögat. Resten fick antingen VG eller G. Visst G låter gräsligt men om man jämför med det gamla systemet är det en 2:a.

Resultatet för Liste Line hundarna blev:

Han var hård men rättvis i sin bedömning. Inte många hundar som fick exc. Det var endast en hane och tre tikar som

Liste Line Branwen VG 

Liste Line Carisma BIM-valp 

Liste Line Aragon BIR, CACIB

MyDog in Gothenburg were this years first show. We have enterd Bamse and Pytt. Linn was responsible for the SWCK booth, so

Fia took two puppies with here. Perfect training for the puppies, to be in such noicy envirement whithout having to do anyting.

Other than looking cute, and they did an excellent job.

Judge Ole Staunskjaer, Denmark

Cardigan 15, 7+6 came

Pembroke 10

He was hard but fair, not many dogs that got excellent. There was only one dog and three bitches who passed the needle eye.

The rest were either Very Good or Good. I know that Good sounds awful but if you compare it with the old system it's a 2nd.

The result for Liste Lines dogs were:

Liste Line Aragon BOB, CACIB

Liste Line Branwen Very Good

Liste Line Carisma BOS-puppy