J Kullen

Den 18 dec, 2016


Tiden flyger fram och det händer så mycket i en valps liv under dessa veckorna. Det är ännu lite tidigt att kunna se deras uttryck men det kommer inom en vecka. De har blivit så mycket livligare och busar för fullt.


Time flies and there is so much happening in a puppy's life during these weeks. It's still a bit early to be able to see their expression but it will within a week. They have become so much vivid and thugs in full swing.

Hane röd utan vitt i nacken

Dog red no white neck

Hane röd fläck i nacken

Dog red spot in the neck

Hane trefärgad med svans

Dog tricolor with tail

Hane trefärgad utan vitt i nacken

Dog tricolor no white neck

Tik röd vitt till höger

Bitch red white to right

Tik röd vit strimma i nacken

Bitch red white streak in the neck

Tik röd svans

Bitch red tail

Tik trefärgad

Bitch tricolor

Den 23 nov, 2016


Valparna är nu 5 dagar gamla och det är dags visa upp dom för världen.

The puppies are 5 days old and it's time to show them to the world.

Hane röd utan vitt i nacken

Dog red no white neck

Hane röd fläck i nacken

Dog red spot in the neck

Hane trefärgad med svans

Dog tricolor with tail

Hane trefärgad utan vitt i nacken

Dog tricolor no white neck

Tik röd vitt till höger

Bitch red white to right

Tik röd vit strimma i nacken

Bitch red white streak in the neck


Tik röd svans

Bitch red tail

Tik trefärgad

Bitch tricolor

Den 22 nov, 2016


Tyvärr dog en av tikarna så nu är det 8 valpar kvar, 4 hanar och 4 tikar

Unfortunately died one of the bitches so now it's 8 puppies left, 4 dogs and 4 bitches


Den 18 nov, 2016


Idag kl 4 på morgonen fick Snutt sin första valp, kl 11 kom den sista och det blev inte mindre än 12 valpar!!!

3 var dödfödda, men resten lever och är aktiva. Eftersom de är så många var födelseviken inte så hög, från 148 g till 235 g och snittet var runt 170 g. Totalt inklusive de tre döda tikarna blev det 4 hanar och 8 tikar.


Today at 4 am Snutt got her first puppy, 11 o'clock came the last and it was not less than 12 puppies !!!

3 was stillborn, but the rest are alive and active. Because they are so many weight at birth was not so high, from 148 g to 235 g, and the average was around 170 g. Total including the three dead bitches became 4 dogs and 8 bitches.

Den 17 nov, 2016


Stackars Snutt tycker det är tungt och jobbigt, enligt röntgen finns det 9-11 valpar i den stora magen. Hon är beräknad till nästa vecka.


Poor Snutt think it is heavy and hard, according to X-rays, there are 9-11 pups in the large stomach. She is scheduled for next week.

J Kullen är efter CH Happy Ivy's Ymer och CH Spike-Magic's Next To Nothing

Födda den 18 nov 2016