E kullen

Den 23 sep, 2013

Finbesök i valphagen, min son var här och två av hans döttrar passade på att gosa med valparna.

My son was here and two of his daughters took the chance to cuddle with the puppies.

Den 13 sep, 2013

Min yngsta dotter och hennes familj kom på besök och valparna blev som tokiga i barnvagnen.

My youngest daughter and her family came to visit and the puppies were like crazy in stroller

Den 21 aug, 2013

Inte det lättaste att ta bilder på en handfull loppor, förberedelserna var maximalt, efter maten och efter ut och kissa.

Men ändå extremt fulla av liv så håll till godo med den enda bilden där de var stilla i 5 sekunder.

Notthe easiest thing totake pictures ofa handful offleas,the preparation wasmaximum, after eatingandafterout andpee.

But stillextremely fulloflife,soenjoythe only picturewherethey were stillfor 5 seconds.

Eagle Feather, Energy, Eyecatcher, Eclipse (bakom/behind) Eragon, Epic, Eminent, Enzo and Esmeralda

Den 21 aug, 2013

Nya bilder på valparna 9 veckor gamla

New photo of the puppies 9 weeks old

Esmeralda

Eminent

Eclipse

Enzo

Eagle Feather

Epic

Energy

Eyecatcher

Eragon

4

Den 15 aug, 2013

Valparna är nu 8 veckor gamla och det finns fortfarande fina hanar kvar. 

The puppiesare now 8 weeksoldand there are stillmalesof showqualityavailable

Den 4 aug, 2013

Nya bilder på valparna

New photo of the puppies

Esmeralda,  (reserverad)

Eminent,  (reserverad)

Eclipse, (reserveraed)

Enzo,

Eagle Feather,  (reserverad)

Epic,

Energy,  

Eyecatcher,

Eragon,

Den 1 aug, 2013

Valparna är så stora nu så de leker och busar, flera timmar om dagen i trädgården när det är fint väder.

The puppiesare so bignowthatthey are playingandfoolingaround,several hours a dayin the garden whenthe weather is nice.

Vissa ville vara närmare kameran än andra/ Somewanted to becloser to the camerathan others

Den 24 juli, 2013

Efter en god natts sömn , påstår valparna att det var inte dom som har strimlat tidningarna utan det bara hände *poff* ^^

After a good night's sleep, the puppies claimed that it was not them who had shredded the papers it just happened * poof * ^^

Den 20 juli, 2013

Valparna är nu 4 ½v och dags att visa lite nya bilder. New pic of the puppies, they are now 4½ weeks old.

Esmeralda

Hane/ Male 1

Hane/ Male 2

Hane/ Male 3

Hane/ Male 4

Hane/ Male 5

Hane/ Male 6

Hane/ Male 7

Hane/ Male 8

Den 18 juli, 2013

Äntligen har vi bestämt vilka namn valparna ska få. Det var inte det lättaste med så många hanar. Vi vet inte än vem som kommer att

få vilket namn men vi har bestämt oss för de här namnen: Esmeralda, Eagle Feather, Eyecatcher, Epic, Enzo, Eminent, Eragon, Eclipse, Energy

Finally, wedecided whatnamethe puppiesshould get.It wasnot easywith so manymales.Wedo not know yetwho is who.

Esmeralda, Eagle Feather, Eyecatcher, Epic, Enzo, Eminent, Eragon, Eclipse, Energy

Den 5 juli, 2013

Nya bilder på valparna, de har nu hunnit bli 2½ v gamla. New picturesof the puppies, they arenow2 ½weeks old

Tik/ Bitch

Hane/ male 1

Hane/ male 2

Hane/ male 3

Hane/ male 4

Hane/ male 5

Hane/ male 6

Hane/ male 7

Hane/ male 8

När valparna vistas utanför valphagen är alla mycket intresserade av dom. Här fångade vi Snutt på bild när hon nyfiket hälsar på hane 4

When the puppiesare outsidethe puppypenare all veryinterested inthem.Herewe caughtSnutton photowhenshecuriouslysay hello tomale4

Hello                                                                                                                          Corgi style i valphagen/ Corgi style in puppy pen

Den 4 juli, 2013

Nu är valparna gamla nog för att både fått klorna klippta två gånger och idag blivit avmaskade för första gången.

Håller på att funderar ut namn till alla valparna, inte det lättaste att hitta 8 pojknamn 

Now the puppies areoldenough tohaveits clawstrimmedtwice,andtoday beendewormedforthe first time.

Thinkingof names forall the puppies,not the easiesttofind 8boy's name

Den 3 juli, 2013

Lite blandade bilder från idag.

Some mixed photos from today 

Den 2 juli, 2013

Tänk vad tiden går, valparna är redan två veckor gamla och dags att ta nya bilder. De har börjat öppna ögonen och

börjar så smått utforska valplådan.

How time flies,the puppies arealreadytwo weeks oldandtime to takenew pictures.They have started toopen their eyesand

are graduallyexploring thewhelping box.

Den 25 juni, 2013

Valparna är nu 1 vecka gamla och det är dags att visa upp enskilda bilder på dom.

The puppies are now1 week oldand it'stime to showindividualpictures of them.

Tik/ Bitch

Hane/ Male 1

Hane/ Male 2

Hane/Male 3

Hane/Male 4

Hane/ Male 5

Hane/Male 6

Hane/ Male 7

Hane/ Male 8

Den 18 juni, 2013

Pricken fick idag sina valpar det blev 9 valpar och det står 8-1 till hanarna.

Hon är en underbar mamma och tar väl hand om sina valpar

Prickengother puppiestodayit got9 puppiesand it becomes8-1 tomales

She is a excellent mom